Dokumenty

  • 01.06.2017 18:02

    LOGO SZCH

    Vzhaľdom na problémy ktoré majú často tlačiarne v prípade potlače a tlače propagačných predmetov pre jednotlivé zložky SZCH sme sa rozhodili zverejniť oficiálne logo SZCH v krivkách. Náš grafik toto logo prekreslil a zverejňujeme ho vo všetkých formátoch. Chceme upozorniť že oficiálne RR SZCH nemá...

  • 02.11.2014 11:06

    Výstavný poriadok

      Úvod   Tento výstavný poriadok je vykonávacím predpisom v zmysle ustanovenia § 4 ods. 7 Stanov Slovenského zväzu chovateľov (ďalej len „SZCH“). Vzťahuje sa na všetky druhy zvierat, plemená, farebné rázy chované členmi SZCH podľa platných chovateľských štandardov (vzorníky plemien...

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada