LOGO SZCH

01.06.2017 18:02

Vzhaľdom na problémy ktoré majú často tlačiarne v prípade potlače a tlače propagačných predmetov pre jednotlivé zložky SZCH sme sa rozhodili zverejniť oficiálne logo SZCH v krivkách. Náš grafik toto logo prekreslil a zverejňujeme ho vo všetkých formátoch. Chceme upozorniť že oficiálne RR SZCH nemá zverejnený dizajn a ani logo manuál, preto odporúčame pri používaní loga aspoň zachovať pomer strán.

Adobe PDF 

Adobe Ilustrátor

Formát .png 

Formát .jpg 

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada