Republiková rada

 Slovenský zväz chovateľov - záujmové združenie chovateľov

Slovenský zväz chovateľov (ďalej len „zväz“) je záujmové združenie občanov, ktoré vzniklo na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Pre vlastné označenie používa skratku SZCH.Na základe dobrovoľného členstva združujeme chovateľov zvierat s cieľom zachovať genofond existujúcich čistokrvných plemien a druhov zvierat, ďalej ich rozvíjať šľachtením, ochraňovať ohrozené druhy zvierat vytvárať nové plemená a nižšie zootechnické jednotky.Odborné riadenie takejto chovateľskej činnosti je súčasne príspevkom zväzu k spoločenskému úsiliu o tvorbu a ochranu životného prostredia.  Svoju činnosť vykonávame na celom území Slovenskej republiky. Naše sídlo je  na adrese: Krížna 44, 824 76 Bratislava.

 

 

 

KONTAKT 

Slovenský Zväz Chovateľov
Križná 44824 76 Bratislava 
tel./fax: +421 2 555 71 158
e-mail: szch.sekretariat@stonline.sk
web: www.szch.sk

 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada