Činnosť Ústrednej Kontrolnej Komisie

 

Ústredná kontrolná komisia je dôležitým Republikovým orgánom zväzu. Ako  najvyšší kontrolný orgánom zväzu kontroluje správnosť a účelnosť vynakladania finančných prostriedkov na podujatia organizované zväzom.Na svojom prvom zasadnutí komisia odsúhlasila plán kontrolnej činnosti a úlohy pre obdobie pôsobenia.

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada