Všeobecné ustanovenia výstavných podmienok
20. Hlbockej výstavy konanej

dňa 25.8. a 26.8.2018 v areáli ZO Hlboké

 

Na výstavu budú prijaté zvieratá zdravé, bez príznakov chorôb a nákaz, králiky v imunite proti moru a myxomatóze, hydina pseudomoru, vyšetrená na TBC a pullorovu nákazu, holuby proti paramyxoviróze, obrúčkované, tetované. 

Uzávierka prihlášok je 17.8.2018.

Príjem zvierat je vo štvrtok 23.8.2018 od 16,00 do 20.00 a v piatok 24.8.2018  do 9.00. Výdaj zvierat bude po skončení výstavy dňa 26.8.2018 po 14.00. 

Posudzovanie zvierat je v piatok bez prístupu verejnosti. Akékoľvek zasahovanie  vystavovateľov do práce posudzovateľa má za následok neposúdenie jeho zvierat. 

Dovoz a odvoz zvierat si zabezpečí každývystavovateľ na vlastné náklady. 

Veterinárny dozor bude zabezpečený. Každý vystavovateľ sa preukáže platným veterinárnym osvedčením o svojich vystavovaných zvieratách. 

U predajných  zvierat musí byť vyznačená predajná cena. K cene bude prirátaný 10%ný  sprostredkovateľský poplatok.

Kúpené zvieratá si môže kupujúci prevziať hneď po zaplatení. 

Výstavný poplatok je 6,-€ . Mladí chovateliavystavujú zdarma, hradia si len katalóg. Oceňovať sa budú jednotlivci šampión, šampiónka, čestná cena.

Králiky: 4 členné kolekcie , 2+2 jedného plemena a farby, bez obmedzenia pohlavia , jednotlivci

Hydina : 1,1 ,  jednotlivci

Holuby :3 členné kolekcie , jednotlivci

Prihlášky posielajte na adresu 

Jaroslav Kováč

906 31 Hlboké 387

Tel: 0903 643 156 , mail: kovjaro@gmail.com

Odoslaním prihlášky vystavovateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov základnou organizáciou ZO SZCH Hlboké, s ich uverejnením v katalógu a na webovej stránke:www.zoszchhlboke.webnode.sk

 

 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada