Zasadnutie ÚOK pre prácu s mládežou 20.3.2013

25.03.2013 15:19

 

 

V stredu 20.3.2013 sa uskutoční zasadnutie členov Ústrednej odbornej komisie pre prácu s mládežou. V tomto roku víťazí zo Slovenska postúpia na medzinárodnú súťaž do Českej republiky.  Tentokrát bude súťaž organizovaná na západnom Slovensku a pripravuje ju samostatne nový tajomník  komisie a členovia Ústrednej odbornej komisie. Ide o tímovú prácu a súťaž môže mať dobrý priebeh len v prípade, ak každý splní svoje úlohy. 

Veríme, že súťaž sa podarí pripraviť na dobrej úrovni.  

 
Tomáš Filípek

 

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada