Zasadnutie ÚOK pre chov mačiek 2. marca 2013 od 9.00 hod v Bratislave

17.02.2013 14:26

 

Podľa programu sa bude komisia zaoberať prípravou Generálneho zasadnutia FIFe, zmenami v Chovateľskom poriadku, prípravou Výročného aktívu chovateľov mačiek, vyhodnotením súťaže Mačka roka 2012, vyhodnotenie činnosti sekcií v roku 2012. Na zasadnutí bude pripravený plán činnosti na rok 2013. Záznam zo zasadnutia bude zverejnený po overení na www.szch.sk    

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada