Celoštátna výstava mláďat králikov a hydiny v roku 2013 v Košiciach

25.03.2013 15:11

V roku 2013 sa na Slovenský zväz chovateľov obrátili dve organizácie, ktoré požiadali o možnosť usporiadať Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny. Na začiatku roka záujem o organizovanie výstavy prejavili priatelia chovatelia zo ZO Vrútky. V 12. týždni požiadala ďalšia organizácia o usporiadanie výstavy.  Na školení posudzovateľov králikov v Alekšinciach v sobotu 23.3.2013 sa komisia rozhodla, že dá príležitosť uskutočniť Celoštátnu výstavu mláďat králikov a hydiny organizácii chovateľov v Košiciach. Tak sa po mnohých rokoch, kedy sa výstava tradične uskutočňovala na západnom Slovensku, tentokrát premiestni do "Európskeho mesta kultúry Košíc".

Hneď, ako budeme mať k dispozícii viac informácií, zverejníme ich.

Tomáš Filípek 

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada