Zasadnutie RR SZCH 15.3.2014

Zasadnutie RR SZCH 15.3.2014

Program zasadnutia RR SZCH bol schválený na zasadnutí P RR SZCH 1. februára 2014. Členovia Republikovej rady by mali rokovať podľa nižšie uvedeného programu:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Správa o činnosti Predsedníctva RR SZCH za rok 2013
4. Zhodnotenie činnosti Ústredných odborných komisií
5. Čerpanie rozpočtu SZCH 2013 vrátane Celoštátnej výstavy zvierat
6. Návrh stanov SZCH
7. Návrh volebného poriadku a návrh rokovacieho poriadku pre XI. Zjazd SZCH
8. Rôzne a diskusia
9. Záver
 

 

ZDROJ: SZCH.SK

Podporte SZ ešte dnes.

NEWSLETTER

Prihláste sa na odber noviniek

Odhlásenie z doberu noviniek 

Budúce výstavy

Inzertujte svoju výstavu / burzu
szchhlboke@gmail.com

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada