Zasadala komisia pre prácu s mládežou

Zasadala komisia pre prácu s mládežou

V sobotu 1. februára 2014 zasadala Ústredná odborná komisia pre prácu s mládežou. Na svojom zasadnutí sa zaoberala najmä prípravou aktívu, volebným poriadkom, zhodnotením činnosti za predchádzajúce obdobie a plánom na ďalšie obdobie. Členovia komisie schválili propozície celoslovenskej vedomostnej súťaže mladých chovateľov pre rok 2014. Zápisnica je k nahliadnutiu na tomto tejto adrese : ADRESA

 

ZDROJ: SZCH.SK

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada