XI. Zjazd

XI. Zjazd

Dňa 3. mája 2014 sa uskutočnil XI. Zjazd SZCH, hotel Lux – Banská Bystrica.

Na zjazde boli zvolení noví štatutári SZCH a ústredná kontrolná komisia pre volebné obdobie 2014 – 2018.

  • Predseda RR SZCH:   RNDr. Szabo Július
  • Tajomník RR SZCH:  Špaňúr Jozef
  • Predseda ÚKK:  Kubiš Klement
  • Kontrolná komisia:  Mgr. Hitka Peter, Krajlik Jozef, Lenárth Milan, Šebesta Vladimír.
  • Podpredseda RR SZCH sa bude voliť na prvom zasadnutí RR SZCH.
 
 
Zdroj: www.klubkanino.wbl.sk

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada