V sobotu 1. februára 2014 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva RR SZCH

V sobotu 1. februára 2014 sa uskutoční zasadnutie Predsedníctva RR SZCH

V sobotu  1. februára 2014 sa uskutoční zasadnutie  Predsedníctva Republikovej rady SZCH od 9.30 hod. Účasť na zasadnutí bude veľmi dôležitá. Zasadnutie sa uskutoční v sídle SZCH na Krížnej ulici č. 44 v Bratislave, v zasadačke na 2. poschodí.

Podľa programu budú členovia Predsedníctva RR SZCH rokovať o príprave na zasadnutie Republikovej rady SZCH, ale aj zhodnotením roku 2013 a úlohami na rok 2014.  Predsedníctvo RR SZCH bude rokovať aj o volebnom poriadku a návrhmi na zmeny v stanovách.

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada