Návrh doplnenia Stanov SZCH december 2013

Návrh doplnenia Stanov SZCH december 2013

Je dôležité zvážiť všetky zmeny a doplnenia Stanov SZCH, ktoré budú predmetom rokovaní Republikovej rady SZCH a Zjazdu SZCH. Je dôležité zaoberať sa doplnením a úpravou Stanov. Jedným z návrhov, ktorý predstavila tajomníčka RR SZCH, je zvýšenie profesionalizácie zväzu. Akékoľvek zmeny však budú závisieť od personálneho obsadenia.

Dokumenty na stiahnutie

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada