Koncepcia rozvoja SZCH 2010 - 2018

Koncepcia rozvoja SZCH 2010 - 2018

Vážení priatelia, počas X. Zjazdu SZCH bola schválená koncepcia rozvoja SZCH na roky 2010 až 2018. Časť úloh bola počas rokov 2010 - 2014 splnená, časť úloh je potrebné prehodnotiť a doplniť nové úlohy na ďalšie štvorročné obdobie. 

Koncepcia rozvoja SZCH 2010 - 2018 na stiahnutie  .

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada