Kandidáti na XI. Zjazd

Kandidáti na XI. Zjazd

Kandidáti pozícia: Predseda RR SZCH
Pavol Majtán – Myjava

Juraj Majerský – Banská Bystrica

RNDr. Július Szabo – Nitra

Mgr. Miroslav Zaňát – Malokarpatský


 

Kandidáti na pozíciu tajomníka RR SZCH:

Bc. Roman Petriska – Prievidza

Laurinec Salva – Liptov

Jozef Špaňúr – Nitra

 

Kandidáti na predsedu ÚKK

Klement Kubiš - Považská Bystrica

Milan Lenárth – Martin

 

 

Kanidádti na pozíciu člena ÚKK:

Mgr. Peter Hitka – Nitra
Jozef Krajlik – Poprad
Milan Lenárth – Martin
Vladimír Šebesta – Michalovce

 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada