IX. medzinárodný seminár o chove papagájov

IX. medzinárodný seminár o chove papagájov

       V sobotu 21. júna 2014 kroky chovateľov papagájov mierili do Kálnice. V Kultúrnom dome sa konal už IX. ročník medzinárodného seminára o chove papagájov.

Organizátorom a dušou celého podujatia je už roky pán Ľuboš Pavlech, rodák z Kálnice a člen exotárskej komisie. Každoročne venuje svoj osobný čas na zabezpečenie chovateľsky zaujímavého programu a kvalitných prednášateľov. Hoci má osem ročníkov už za sebou a možno práve preto,  uvedomuje si zodpovednosť za každý nový ročník.

IX. seminár priniesol odborné prednášky na témy :

  • Austrálske papagáje vo svojej domovine
  • Určovanie DNA , odbery a rozbory
  • Vzácne druhy neofém v našich chovoch
  • Ako môže veterinár pomôcť v chove vtáctva
  • Aktuality v CITES
  • Chov ár

Takmer 70 účastníkov získalo nové zaujímavé informácie a v diskusii aj odpovede na prípadné otázky. V prestávkach prebiehali rozhovory na chovateľské témy, výsledky chovnej sezóny, zdravotný stav chovaných vtákov. Bolo vidieť, že účastníci podujatia sa cítia v pohode s ľuďmi „ svojej krvnej skupiny „ a majú si čo povedať.

O pohodu, občerstvenie a vyhovujúce priestory sa pod vedením Ľuboša Pavlecha postarali aj členovia ZO SZCH Kálnica. Oficiálny program sa skončil po 18, 00, ale nikto sa neponáhľal domov. Aj to svedčí o dobrom pocite účastníkov, ktorí sa majú dôvod o rok do Kálnice vrátiť a znovu zažiť príjemnú atmosféru chovateľsko – spoločenského podujatia.

ÚOK pre chov exotického vtáctva a jej predseda pán Miroslav Kozej, ktorá sa na prvom pozjazdovom zasadnutí stretla práve v Kálnici, ďakujú pánovi Pavlechovi za podujatie, ktoré prezentuje to, čo chovateľstvo má prinášať.  Radosť zo svojho koníčka a stretnutia s chovateľstvom rovnako „ postihnutými „ ľuďmi.                                                                                               

 

Ľuboš Pavlech – poriadateľ seminára, Blanka Bruteničová

FOTO - TEXT: SZCH.SK

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada