Dôležité informácie pre chovateľov králikov

Dôležité informácie pre chovateľov králikov

Dňa 27.7.2014 zasadala Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov. Rozhodli sme sa vás touto formou informovať o najdôležitejších bodoch zasadania lebo si myslíme, že ak sa informácie podajú priamo eliminujú sa rôzne šumy.

Na poslednom aktíve sa zvolila nová ÚOK pre chov králikov, ktorá si dala smelé plány pre nasledujúce 4 ročné funkčné obdobie. Niektoré zámery sa dajú realizovať rýchlejšie, iné sú zase dlhodobejšie.

Dlhé roky pracovala na SZCH RNDr. Vierka Nipčová, ktorá bola aj tajomníčkou našej králikárskej komisie. Žiaľ 17. januára nás nečakane opustila . Tak ako to už býva, až po tejto náhlej strate sme zistili, akým veľkým prínosom bola pre fungovanie králikárskeho odboru.

Po jej odchode prevzal funkciu tajomníka ÚOKK Mgr. arch. Matej Kozub, ktorý sa v danej problematike začal orientovať a myslíme si, že spolupráca by bola dobrá, ale po zjazde SZCH dal z rodinných dôvodov v júny výpoveď a ÚOKK zastala opäť bez tajomníka!

Na zväze sa dohodlo, že tajomníčku ÚOKK bude robiť ing. Minárova, ale tá sa až do konca augusta bude venovať výhradne plemennej knihe mačiek, lebo aj táto práca má na SZCH meškanie.

Našťastie sa nás po debate s pánom predsedom čiastočne ujala RNDr.Bruteničová, ktorá sľúbila, že popri svojej robote a má jej dosť, spraví pre nás všetko, čo bude v jej silách.

Na úvod takéto malé vysvetlenie, prečo sme sa nemohli rozbehnúť, prečo sa zápisnica z aktívu a z komisie posiela až v auguste.

Chceli by sme vyzvať všetkých klubových a okresných registrátorov, aby rešpektovali zmenu v registrácii králikov, pokiaľ je králik narodený v mesiacoch november a december, tak bude mať tetované v ľavej ušnici namiesto čísla mesiaca nulu a číslo roka už rok nasledujúci. Napr. S – 0 – 5 budú mať v ľavej ušnici králiky narodené v mesiacoch november a december v roku 2014 a králika bude možné vystavovať na výstavách v roku 2015 bez akýchkoľvek obmedzenia. Týmto sa predíde tak rozšírenému ,,omladzovaniu,, králikov. Takto registrované králiky sa môžu zúčastniť výstav mláďat králikov.

Už cez dva roky je schválené tetovanie pre mladých chovateľov, a to tak, že v ľavej ušnici sa pridá ešte písmeno J. Napr. SJ – 2 – 4. Iba takto tetované králiky budú mať mladí chovatelia oslobodené od platenia klietkového na CVMK a CVZ. Mladý chovateľ, ale musí registrátorovi napísať, že je mladý chovateľ! Tetovacie písmeno J si nie je problém zakúpiť.

Každý klubový a okresný registrátor ukončí registráciu vždy k 31.12. kalendárneho roka a pošle poštou k ústrednému registrátorovi – p.Hasprovi . Vždy to bude treba poslať do 15.januára. Ústredny registrátor do konca mesiaca vyhodnotí celoročnú registráciu a pošle do časopisu Chovateľ a na králikársku komisiu. Na základe tohto sa mu pošle dohodnutá odmena. Pokiaľ by bol problém pre niekoho posielať registráciu poštou, môžte to poslať aj emailom predsedovi ÚOKK na steslik77@gmail.com a následne to bude preposlané p. Hasprovi poštou.

Spomínaný aktív chovateľov králikov sa konal v Alekšinciach, kde sa ho zúčastnilo cez 100 králikárov čo sa dá považovať za veľmi peknú účasť. Aktív stál ÚOKK cez 2000 eur čo je významná časť z ročného rozpočtu. Z tohto dôvodu sa v roku 2014 neuskutoční školenie posudzovateľov králikov. Školenie bude naplánované až na jarné mesiace (apríl – máj 2015).

Snahou komisie je ale do budúcnosti organizovať odborné semináre pre chovateľov a posudzovateľov králikov, kde budú preberané najčastejšie otázky z chovu, posudzovania, registrovania, zdravia a štandardov plemien králikov. Prvý takýto seminár by bol v roku 2015.

Na zasadnutí ÚOKK boli dohodnuté podmienky otvorenia nového kurzu na posudzovateľov králikov. Pokiaľ sa nájde minimálne 15 adeptov, ktorí zašlú na SZCH čitateľne vypísanú prihlášku najneskôr do 31.10.2014 prebehnú na najbližšej CVZ v Nitre prijímacie pohovory. Záujemcovia musia mať minimálne 18 rokov, horná veková hranica nie je stanovená. Každý záujemca musí byť aktívny chovateľ a vystavovateľ králikov na CVMK a CVZ a musí mať teoretické a  praktické vedomosti z odboru králiky.Základné organizácie, prípadne oblastné výbory, ktoré majú do budúcna záujem o organizovanie Celoštátnych výstav mladých králikov a hydiny posielajte svoje žiadosti na SZCH. ÚOKK prispieva na CVMK sumou 1000 euro. Ako bolo v úvode spomenuté, mali sme problém s tajomníkom komisie, preto by sme vás chceli poprosiť, ak ste náhodou poslali na SZCH žiadosť o výskumný alebo regeneračný chov, poprípade sťažnosť a ÚOKK sa ňou na zasadnutí 27.7.2014 nezaoberala pošlite tieto žiadosti ešte raz a určite sa budú riešiť na najbližšom zasadnutí. Na stránke www.szch.sk - králiky sú schválené nové tlačiva na regeneračné a výskumné chovy a na plemenné a kmeňové chovy.Veríme, že sa s mnohými z vás stretneme osobne na CVMK vo Vrábľoch konanej v dňoch 13.- 14. septembra a budeme si môcť vypočuť vaše postrehy a nápady.

Text: Štefan Adamec – predseda ÚOKK

 

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada