Chovatelia spevavých kanárikov sa stretli na letnej súťaži 2014.

Chovatelia spevavých kanárikov sa stretli na letnej súťaži 2014.

Uplynulý víkend 7. – 8. júna 2014 sa stretli chovatelia a sympatizanti spevu harckých kanárikov už na 28. ročníku Letnej súťaže . Toto podujatie si za roky svojej existencie vybudovalo tradíciu a radi ho navštevujú aj zahraniční chovatelia z Českej republiky a Poľska. Aj v tomto roku prihlásilo do súťaže v zmysle propozícií 32 chovateľov svoje staršie kanáriky. Posúdené boli prítomnými posudzovateľmi SZCH a ČSCH. Súťažiaci netrpezlivo čakali na výsledky, ktoré sa dozvedeli po 17, 00 hod. Potešiteľná správa je, že prvé miesto patrí nášmu dlhoročnému chovateľovi pánovi Jozefovi Petrášovi z Turčianskej Štiavničky. Druhé a tretie miesto obsadili chovatelia Jozef Kozár a Břetislav Severa, obaja ČSCH. Ceny venované ÚOK pre chov spevavých kanárikov spolu so spomienkovými účastníckymi listami odovzdali predseda komisie Bc. Vladimír Kubík a predseda zboru posudzovateľov pán Marek Petráš. Večer pokračoval spoločným vypočutím víťaznej kolekcie a diskusiou o jednotlivých spevných túrach. A nechýbal ani výborný guláš, ktorý tradične navaril Jožko Petráš. Priateľská atmosféra, staré kamarátstva, spoločný koníček sú dôvodom, že chovatelia kanárikov sa každý rok radi vracajú aj so svojimi odchovancami. A o tom by chovateľstvo malo byť. Spájať a udržiavať dobré vzájomné vzťahy, ktoré sú v dnešnej dobe také vzácne. Dôstojnou súčasťou záverečného ceremoniálu bolo odovzdanie Zlatej plakety SZCH pánovi Robertovi Zacharidesovi, člena OV SZCH Martin. Chovateľ, ktorý stál na začiatkoch zväzovej činnosti a významnou mierou sa zaslúžil o uznanie slovenského čuvača ako nášho národného plemena, si ocenenie prevzal ako aktívný deväťdesiatnik v plnom zdraví a svojimi spomienkami na začiatky organizovaného chovateľstva zaujal všetkých účastníkov.

Gratulujeme

 

 

 

Text : szch.sk / Foto: Blanka Bruteničová

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada