SZCH získa dotáciu 5 000 EUR

04.03.2013 19:02

Tajomníčka RR SZCH požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie dotácie na celoštátnu výstavu zvierat. Vo štvrtok 28.2.2013 bola zverejnená výzva na stránke ministerstva pre Slovenský zväz chovateľov o predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie. Žiadosť je potrebné podať do 15. septembra 2013 spolu so všetkými povinnými prílohami. Je potrebné, aby sa členovia Predsedníctva RR SZCH, ako aj členovia Republikovej rady aktívne zapojili do získania financií z iných zdrojov na organizovanie Celoštátnej výstavy zvierat  a III. Slovenských trhov.

ZdroJ: www.szch.sk

Späť

Kontakt

SZCh zo Hlboké
Družstevná 387
906 31 Hlboké

Kontakt na prevádzkovateľa:
Tomáš Filípek
Kpt. Nálepku 369
906 31 Hlboké
O918 747 823


 Pridajte sa k nám ! 


Burzy a výstavy


Odborné kluby


Výstavný poriadok


Zväz v regiónoch


Republiková rada